HomeLietuvos triatlono federacijos varžybų teisėjavimo sistema

Lietuvos triatlono federacijos varžybų teisėjavimo sistema

Tvirtinu:

Lietuvos triatlono federacijos

Prezidentas Dainius Kopūstas

2019

 

Lietuvos triatlono federacijos varžybų teisėjavimo sistema

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Lietuvos triatlono federacija (toliau – LTF) yra tarptautinės triatlono sąjungos (toliau ITU) ir Europos triatlono sąjungos (toliau ETU) narė. Laikosi ITU varžybų organizatorių ir varžybų pravedimo taisyklių reikalavimų.
 2. LTF varžyboms organizuoti ir pravesti skiria asmenis, kurie atitinka šiuos kvalifikacinius reikalavimus:
  • 1. Tarptautinės kategorijos teisėjas – asmuo turintis teisėjavimo praktiką Lietuvoje ir užsienyje ir įvykdęs ITU taisyklių reikalavimus keliamus ITU TO Level 1.
  • 2. ITU TO Level 2- asmuo turintis teisėjavimo praktiką Lietuvoje ir užsienyje ir įvykdęs ITU taisyklių reikalavimus keliamus ITU TO Level 2.
  • 3. Nacionalinės kategorijos teisėjas – asmuo du metus be pertraukos sistemingai (ne mažiau kaip 1 kartą per metus) teisėjavęs LTF organizuotose varžybose ir vieną karta per du metus išklausęs kvalifikacijos tobulinimo seminarą (organizuotą LTF, ITU arba ETU).

II SKYRIUS

NACIONALINĖS KATEGORIJOS TEISĖJAI

 1. Reikalavimai nacionalinės kategorijos (ir kandidatams į juos) teisėjams:
  • 1. Varžybų metu laikytis ITU, LTF varžybų organizatorių taisyklių ir varžybų vyr. teisėjo nurodymų.
  • 2. LTF vykdomajam komitetui (toliau – VK) paskelbus einamųjų metų varžybų datas ne vėliau kaip 20 kalendorinių dienų iki varžybų datos pateikti prašymą LTF VK teisėjauti varžybose adresu: [email protected]
  • 3. Kandidatams, įvykdžiusiems LTF nacionalinės kategorijos taisyklių reikalavimus, per 20 kalendorinių dienų nuo reikalavimo įvykdymo pateikti LTF VK prašymą skirti nacionalinės kategorijos teisėju (priedas nr. 1), asmens foto nuotrauką skaitmeniniu formatu, asmens kodą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.
 2. Nacionalinės kategorijos teisėjas turi teisė prašyti LTF registruoti teisėjauti tarptautiniuose startuose kvalifikacijos kėlimui ar atestacijai. Prašymai turi būti pateikiami elektroniniu paštu minimaliai likus 60 kalendorinių dienų iki starto datos.
 3. Nacionalinės kategorijos teisėjus einamųjų metų sezonui tvirtina LTF VK iki einamųjų metų vasario 20 d. Tai teisėjai, kurie einamaisiais metais turi teisę teisėjauti LTF varžybose nacionalinės kategorijos statusu.

 

III SKYRIUS

PASTABOS

 1. LTF įsipareigoja nacionalinės kategorijos ir aukštesnių kategorijų teisėjams skirti aprangą (marškinėliai, kepurėlės). Esant blogoms oro sąlygos (lietus, sniegas,vėjas, žema temperatūra) teisėjas turi teisę apsirengti šiltesniais drabužiais, bet virš jų dėvėti geltoną liemenę su užrašu “Teisėjas”, kurią pateikia LTF.
 2. Papildoma informacija: Lietuvos triatlono federacijos varžybų organizatorių taisyklės. triatlonas.lt -> Dokumentai -> LTF varžybų organizatorių bendrosios taisyklės

PRIEDAS Nr.1

 • 2019-03-22