HomeLietuvos triatlono federacijos registracijos į renginius (varžybas, tobulinimosi kursus, stovyklas) tvarka

Lietuvos triatlono federacijos registracijos į renginius (varžybas, tobulinimosi kursus, stovyklas) tvarka

Lietuvos triatlono federacijos registracijos į renginius (varžybas, tobulinimosi kursus, stovyklas) tvarka

Lietuvos triatlono federacija, kaip organizacija, atstovaujanti Lietuvos klubus, organizacijas ir sportininkus, registruoja sportininkus, teisėjus ir kitus LTF atstovus į varžybas, stovyklas, tobulinimosi kursus. Žemiau pateikiam šių registracijų tvarka:

  1. Sportininkas, norintis užsienyje dalyvauti oficialiose triatlono ar giminingų sporto šakų varžybose, turi atsiųsti laisvos formos prašymą LTF vykdomajam komitetui, nurodant varžybų pavadinimą ir nomatomą starto grupę. Laisvos registracijos į užsienio varžybas atveju, į LTF VK kreiptis nereikia. Jei sportininkui reikalinga registracija, jis turi įsigyti LTF sportininko licenciją (įsigijimo tvarka – www.triatlonas.lt). Sportininkas turi teisę prašyti įsigyti licenciją ir užregistruoti likus ne mažiau kaip 10 dienų iki registracijos pabaigos. Sportininkui, kuris pateikia prašymą likus trumpesniam terminui, LTF negarantuoja registracijos atlikimo.
  2. Asmuo, norintis tapti oficialiu triatlono ir giminingų sporto šakų teisėju, turi pateikti prašymą LTF VK. Po prašymo pateikimo artimiausiu metu bus siūloma šiam asmeniui padėti teisėjauti LTF kalendoriaus varžybose (2 startai savanorystės principu). Atskirais atvejais, varžybų organizatoriai gali padengti atvykimo ir pragyvenimo išlaidas. Padėjus teisėjauti varžybose, būtina sudalyvauti organizuojamame seminare, kuriame įtvirtinamos teisėjavimo žinios. Atskirais atvejais seminaras gali būti organizuojamas prieš varžybas. Sėkmingai sudalyvavus seminare ir varžybose, teisėjui suteikiama Lietuvos triatlono federacijos teisėjo nacionalinė kategorija.

Asmuo, turintis nacionalinę teisėjo kategoriją, turi teisę siūlyti savo kandidatūrą tobulinimosi kursams tarptautinei triatlono kategorijai įsigyti.

  1. Asmuo, norintis vykti į trenerių tobulinimosi kursus, turi pateikti prašymą LTF VK. Po prašymo pateikimo artimiausiu metu bus siūloma šiam asmeniui padėti teisėjauti LTF kalendoriaus varžybose (2 startai savanorystės principu). Atskirais atvejais, varžybų organizatoriai gali padengti atvykimo ir pragyvenimo išlaidas. Padėjus teisėjauti varžybose, būtina sudalyvauti organizuojamame seminare, kuriame įtvirtinamos teisėjavimo žinios. Atskirais atvejais seminaras gali būti organizuojamas prieš varžybas. Sėkmingai sudalyvavus seminare ir varžybose, treneris siunčiamas į tobulinimosi kursus.

  • 2017-03-09