HomeUŽSIENIO SPORTININKŲ (NE LR PILIEČIŲ) ATSTOVAVIMO LIETUVOS TRIATLONO RINKTINEI TVARKA

UŽSIENIO SPORTININKŲ (NE LR PILIEČIŲ) ATSTOVAVIMO LIETUVOS TRIATLONO RINKTINEI TVARKA

   TVIRTINU:

                    Lietuvos Triatlono Federacijos prezidentas

                                        Dainius Kopūstas

   2015 01 07   

                                              

UŽSIENIO SPORTININKŲ (NE LR PILIEČIŲ) ATSTOVAVIMO LIETUVOS TRIATLONO RINKTINEI TVARKA

Sportininkas, neturintis Lietuvos Respublikos pilietybės, norintis atstovauti Lietuvos triatlono rinktinę, LTF VK pateikia:

  • Prašymą atstovauti Lietuvos triatlono rinktinę;
  • Savo gyvenimo ir sportinių rezultatų aprašymą;
  • Savos šalies triatlono federacijos sutikimą.

LTF VK pritarus, sportininkas privalo įsigyti LTF sportininko licenciją.

Sportininkas (LTF VK sprendimu galintis atstovauti Lietuvos triatlono rinktinę) pirmus metus važiuoja į treniruočių stovyklas, kontrolinius ir oficialius startus savo lėšomis. Taip pat savo lėšomis susimoka startinius mokesčius.

 Jei atskiruose startuose yra sportininkų, galinčių atstovauti šalį, limitas, į šias varžybas siunčiami sportininkai tik praėję LTF VK patvirtintą atranką.

Lietuvos Triatlono Federacija nemokamai pateikia sportininkui Lietuvos triatlono rinktinės varžybinę aprangą.

Pasibaigus sezonui, atsižvelgiant į sportininko pasiekimus, LTF VK gali pasiūlyti kitais metais kompensuoti sportininko varžybų ir treniruočių stovyklų išlaidas, taip pat skirti paradinę, varžybų ir treniruočių aprangą.

 LTF VK pasilieka teisę neleisti sportininkui laikinai ar visam laikui atstovauti Lietuvos triatlono rinktinę (dėl sportinės drausmės pažeidimų, draudžiamų preparatų vartojimo, nepagarbaus elgesio LTF ar Lietuvos Respublikai ir t.t.).

  • 2019-04-02