HomeLTF strateginis veiklos planas 2018-2022

LTF strateginis veiklos planas 2018-2022

Patvirtinta Lietuvos triatlono federacijos VK posėdyje 2018 11 29

 

LIETUVOS TRIATLONO FEDERACIJOS STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2018-2022m.

Lietuvos triatlono federacija siekdama populiarinti triatlono sporto šaką Lietuvoje, ugdyti sportininkus Lietuvos triatlono rinktinei sudarė šį strateginį veiklos planą 2018 -2022m.

1.Federacijos narių (klubų, organizacijų) skaičiaus didėjimas – iki 15 narių;

2.Lietuvoje triatlono sporto šaka užsiimančių asmenų skaičiaus didėjimas –  iki 2000 žm.;

3.Triatlono sporto centrų įkūrimas, plėtojimas didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir rajonų centruose – iki 6 centrų;

4.Triatlono trenerių ruošimas, tobulinimas  – iki 15 trenerių;

5.Pastovus Lietuvos triatlono sportininkų  (jaunučių, jaunių, jaunimo, suaugusiųjų, amžiaus grupių) dalyvavimas aukščiausio lygio ITU varžybose;

6.Tarptautinių triatlono renginių (stovyklų, varžybų) organizavimas Lietuvoje;

7.Lietuvos čempionatų organizavimas, dalyvavimas triatlono populiarinimo renginiuose;

8.Triatlono teisėjų ir varžybų organizatorių ruošimas.

  • 2018-11-22