HomeKlubų metinių mokesčių mokėjimo, licencijavimo ir įstojimo į LTF tvarka

Klubų metinių mokesčių mokėjimo, licencijavimo ir įstojimo į LTF tvarka

Patvirtinta 21/07 Vykdomojo komiteto sprendimu

2021.03.25

 

KLUBŲ (ORGANIZACIJŲ) METINIŲ MOKESČIŲ MOKĖJIMO, LICENCIJAVIMO IR ĮSTOJIMO Į LTF TVARKA 2021 M.

Vadovaujantis Lietuvos triatlono federacijos (toliau LTF) konferencijos sprendimu (2018 11 27), Visi klubai iki einamųjų metų vasario mėn 20 d. turi sumokėti LTF nario mokestį – 100 EUR.

Klubas, norintis įgyti metinę LTF sportininkų licenciją savo nariams, ar jas pratęsti, iki LTF nustatytų terminų turi sumokėti atitinkamus klubo sportininkų licencijų mokesčius. Licencijų įmokų dydžiai reglamentuojami: Lietuvos Triatlono Federacijos sportininko licencijos išdavimo tvarkos aprašu. 

Klubai, norintys įstoti į LTF, turi sumokėti 100 EUR stojimo mokestį ir metinį klubo mokestį – 100 EUR. Mokesčiai privalo būti sumokami per 10 kalendorinių dienų nuo VK sprendimo priėmimo dėl klubo įstojimo.

Klubai, laiku nesumokėję LTF nario mokesčių, LTF VK sprendimu gali būti šalinami iš LTF.

  • 2015-01-12