Dokumentai

ĮSTATAI

2021 m. Lietuvos triatlono aukšto meistriškumo priemonių plano projektas

Užsienio sportininkų atstovavimas LR

LTF Etikos kodeksas

2021 m. LTF biudžeto sąmata

Lietuvos Triatlono federacijos drausmės taisyklės

Dėl dalyvavimo tarptautiniuose startuose

Lietuvos triatlono federacijos varžybų teisėjavimo sistema

LTF Strateginis veiklos planas 2021 – 2024

Pasaulinės triatlono federacijos (World Triathlon) varžybų taisyklių 2022 m. redakcija


ATASKAITOS

Metinė valstybės biudžeto lėšų panaudojimo ataskaita – AM Programai [2020]

Metinė valstybės biudžeto lėšų panaudojimo ataskasita – AM programai [2021]


Rinktinių aprašai 2022

Tvarka patvirtinta VK21/16 (2021.11.27) posėdžio metu ir AMK teikimu.

KOMPLEKTAVIMO APRAŠAS