HomeLTF licencijų įsigijimo tvarka

LTF licencijų įsigijimo tvarka

Tvirtinu: 

Lietuvos triatlono federacijos

Prezidentas Dainius Kopūstas

Lietuvos Triatlono Federacijos sportininko licencijos išdavimo tvarka

2020 m.

Lietuvos Triatlono Federacijos (toliau LTF) sportininko licenciją įsigyti turi teisę Lietuvos Respublikos piliečiai (atskirais atvejais ir kitų valstybių piliečiai), nustatytu laiku:

  1. Pateikę prašymą LTF (nurodant pilną gimimo datą);
  2. Pateikę dokumentinę nuotrauką elektroniniame pavidale. Nuotraukos pavadinime parašyti Vardą ir Pavardę (el. paštu);
  3. Sumokėję metinį licencijos mokestį.

Klubai turi pateikti klubo narių, norinčių įsigyti licencijas, sąrašus, bendrą prašymą, sumokėti licencijos mokestį ir atsiųsti reikalingus duomenis.

Licencija išduodama vieneriems arba dvejiems kalendoriniams metams. 

Iki 2020 m. išduotos licencijos galioja iki jų galiojimo datos pabaigos.

Licencijos mokestis:

Data Iki 2020 02 25 Po 2020 02 25
Laikotarpis

Sportininkų amžius

1 metams 2 metams 1 metams 2 metams
Vaikams iki 16 m. (gimusiems 2004 ir vėlesniais metais) 10 eur 15 eur 20 eur 35 eur
17-20 m. amžiaus sportininkams (gimusiems 2000 – 2003 m.) 15 eur 25 eur 40 eur 70 eur
Sportininkams, kurių amžius virš 20 m. (gimusiems 1999 ir ankstesniais metais) 18 eur 30 eur 50 eur 80 eur
LTF klubų nariams (pagal amžiaus grupes), pateikusiems bendrą klubo paraišką Taikoma 20 proc. nuolaida Nuolaidos netaikomos

Pastaba. Norintiems licencijas gauti paštu, tai papildomai kainuos 10 eur.

2020 ar 2020 – 2021 metams prašymai licencijoms gauti pateikiami ir mokesčiai mokami nuo 2020 01 10 

Licencija pagaminama per 20 d. d. po dokumentų pateikimo ir mokesčių sumokėjimo.

Licencijos ne LR piliečiams išimties tvarka išduodamos tik pritarus LTF VK.

Sportininkas, turintis LTF licenciją, turi teisę:

  • atstovauti Lietuvos triatlono rinktinę tarptautinėse varžybose (užsienio sportininkams – tik pritarus LTF VK ir suderinus su ITU (Tarptautinė triatlono sąjunga)).
  • dalyvauti LTF rengiamų varžybų reitinge;
  • LTF kalendoriaus reitinginėse varžybose (šešiuose startuose) gauti 20% starto mokesčio nuolaidą.

2019 m. LTF reitingo nugalėtojai (pirmų vietų laimėtojai) 2020 metais LTF kalendoriaus varžybose (šešiuose startuose) turi teisę į 50 proc. nuolaidą startiniam mokesčiui. Tačiau šie sportininkai privalo registruotis iš anksto ir sumokėti starto mokestį varžybų organizatorių numatyta tvarka. Jei sportininkas registruojasi varžybų dieną (o iš anksto buvo galima), jis privalo mokėti pilną numatytą  tai dienai starto mokestį (galima tik 20% nuolaida, turint galiojančią LTF licenciją.)

Registruojantis, sportininkas privalo pateikti galiojančią LTF licenciją. Jei LTF licencija ne pateikiama, sportininkas praranda teisę į nuolaidas.

Prašymai licencijoms ir nuotraukos siunčiami adresu: [email protected]

Mokesčiai už licencijas:

A/s LT827300010134192454 AB ,,Swedbank

Gavėjas: Lietuvos Triatlono Federacija

LTF kodas: 191367288

Mokėjimo paskirties laukelyje nurodyti: “už 2020 m. sportininko licenciją“, arba “už 2020 – 2021 m. sportininko licenciją“, sportininko vardas, pavardė.

Licenciją atsiimti galima artimiausiu metu vyksiančiose varžybose arba paštu, užsakovui apmokant pašto išlaidas (10 eur).

LTF kalendoriaus varžybose visi sportininkai (ir užsieniečiai) gali dalyvauti tik pateikę vieną iš žemiau išvardintų licencijų: 

  • LTF sportininko;
  • savos šalies;
  • vienkartinę LTF varžybinę.

LTF varžybinę vienkartinę licenciją turi teisę įsigyti visi norintys startuoti LTF kalendoriaus varžybose ir reitinge.

  • 2015-01-12