+370 678 59 069

Lietuvos triatlono federacijos VK posėdis

2014 01 23 10 val.-15 val.

KKSD patalpose (Žemaitės 6, Vilnius)

 

1.2013m.preliminari LTF finansinė ataskaita. D.Kopūstas

2.2014m.LTF numatomas biudžetas. D.Kopūstas

3.2014m. varžybų kalendoriaus tvirtinimas

3.Lietuvos triatlono rinktinių sąrašų tvirtinimas

4.Numatomi Lietuvos triatlonininkų startai, pasiekimai ir sąnaudos. V.Urbonas

5.LTF sportininko licencijos įsigijimo tvarkos tvirtinimas

6.Įstojimo į LTF (klubams) tvarkos patvirtinimas, klubų licencijavimas

7.Užsienio sportininkų atstovavimo Lietuvos triatlono rinktinei tvarkos patvirtinimas

8.Lietuvos triatlono rinktinės varžybinės aprangos įsigijimo ir naudojimo taisylių tvirtinimas

9.2014m. darbų pasiskirstymas

10.Varžybų organizatorių bendros tvarkos patvirtinimas

11.Revizinės komisijos sudarymas ir tvirtinimas

12.Einamieji klausimai

 

Posėdis yra atviras, kviečiami dalyvauti visi suinteresuoti triatlono sporto populiarinimu Lietuvoje. Norinčius dalyvauti  (ne LTF VK nariai) prašome registruotis [email protected] iki 2014 01 21.

Pastabas dėl dienotvarkės, datos ir t.t. prašome siūsti [email protected] iki 2014 01 21.

 

Paruošė:

Lietuvos triatlono federacijos

Prezidentas

Dainius Kopūstas

Tel.8 678 59069