+370 678 59 069

Atviras Lietuvos akvatlono čempionatas sveikatingumo ir sporto klubo ,,Impuls” prizams laimėti

Panevėžys, 2013 03 30

NUOSTATAI

Tikslas ir uždaviniai

Populiarinti akvatloną, kaip giminingą sporto šaką triatlonui.

Išsiaiškinti geriausius Lietuvos sportininkus.

 

Varžybas rengia Panevėžio KKSC, L.T.F. , Panevėžio triatlono klubas.

Varžybų partneris sporto klubas ,,Impuls,, , ,,Fokus pica,,.

Varžybų vyr. teisėjas Vidmantas Urbonas

Varžybų laikas ir vieta

Varžybos vykdomos 2013 m. kovo mėn. 30 d. Panevėžio sporto klube ,,Impuls,, (Parko g. 14).

Dalyvių registracija nuo 9.45 iki 10.30 val. Baseino hole.

Apšilimas baseine nuo 10.30val.

Varžybų pradžia 11.00 val.

Startinis mokestis:

Elitas (E1 ir E2 grupės) 1974 – 1993 m ir (V1,V2, V3,V4) grupės – 40 Lt. , visos likusios grupės –
20 Lt. Sportininkams registruojantis pateikusiems galiojančią LTF licenciją taikoma 20% nuolaida.

Dalyviai ir amžiaus grupės:

2005 – 2004 m (mergaitės M1, berniukai B1)

2003 – 2002 m (mergaitės M2, berniukai B2)

2001 – 2000 m (mergaitės M3, berniukai B3),

1999 – 1998 m (jaunučiai, mergaitės JČ1, berniukai JČ2)

1997– 1996 m (jauniai, merginos JN1, vaikinai JN2)

1995 – 1994 m (jaunimas, merginos J1, vaikinai J2)

1993 – 1974 m (elitas, moterys E1, vyrai E2)

1973 – 1964 m (veteranai, moterys V1, vyrai V2)

1963 – 1954 m (veteranai, moterys V3, vyrai V4)

1953 m ir vyresni (veteranai, moterys P1, vyrai P2)

Mėgėjai (mergaitės A1, berniukai A2)

Programa

M1, B1 ( 50 m plaukimas, 500 m bėgimas), M2, B2 (100 m plaukimas, 1000 m bėgimas), M3,
B3, A1, A2 (100 m plaukimas, 1500 m bėgimas), JČ1, JČ2, JN1, JN2, V3, V4, P1, P2 (200 m
plaukimas, 2000 m bėgimas) J1, J2, V1, V2 (400 m plaukimas, 3000 m bėgimas), E1, E2 (800 m
plaukimas, 5000 m bėgimas)

Plaukimo rungtys vykdomos plaukiant sportininkams po du viename takelyje. Startas iš vandens.

Bėgimo rungtis vykdoma nuo 13.30 val. ,,Cido,, arenos automobilių stovėjimo aikštėje (asfaltas)
prie sporto klubo ,,Impuls,, (Parko g.14)

Apdovanojimai

Varžybų nugalėtojai ir prizininkai atskirose amžiaus grupėse apdovanojami diplomais, medaliais ir
sporto klubo ,,Impuls,, prizais. Varžybų apdovanojimas ,,Fokus pica,, kavinėje (Parko g. 14).

Aprūpinimas

Visas išlaidas susijusias su sportininkų komandiravimu į varžybas apmoka komandiruojanti
organizacija.

Dėl informacijos kreiptis Vidmantas Urbonas tel.: 869932832  el.p.: [email protected]