+370 678 59 069

LIETUVOS TRIATLONO FEDERACIJA

LTF konferencijos protokolas

2015 m. sausio 7 d.

Vilnius

 

Konferencijos data ir laikas: 2015 m. sausio mėn. 7 d. 10.00-15.00 val.

Konferencijos vieta: KKSD, Žemaitės g. 6, Vilnius

 

Konferencijos pirmininkas: Dainius Kopūstas

Konferencijos sekretorius: Solveiga Zaprudskaja

Dalyviai:

1. Dainius Kopūstas – prezidentas (vykdomojo komiteto narys)

2. Viačeslavas Kalininas – generalinis sekretorius (vykdomojo komiteto narys)

3. Elvydas Stačiokas – viceprezidentas (vykdomojo komiteto narys) (SK „Vilnis“)

4. Saulius Skaburskis – viceprezidentas (vykdomojo komiteto narys)

5. Vidmantas Urbonas – viceprezidentas (vykdomojo komiteto narys)

6. Artūras Nersesianas – viceprezidentas (vykdomojo komiteto narys)

7. Saulenis Pociūnas- viceprezidentas (vykdomojo komiteto narys)

8. Bronius Kraujelis (vykdomojo komiteto narys)

9. Aleksandras Kočetkovas (Vilniaus triatlono asociacija)

10. Solveiga Zaprudskaja (vykdomojo komiteto narys)

11. Julius Kaleckas (vykdomojo komiteto narys)

12. Laurynas Urbšys (TSK „Darna“)

13. Juozas Kieras (vykdomojo komiteto narys)

14. Evaldas Martinka (Všį „Sporto renginiai“)

 

Dienotvarkė:

1. Naujų narių (klubų) priėmimas;

1.1. Pasiūlymas Kauno treneriams;

2. 2015 m. LTF licencijų įsigijimo tvarka;

3. LTF narių mokesčiai. Klubų licencijavimas;

4. LTF 2015 m. sezono kalendoriaus tvirtinimas;

4.1 Rekomenduojamos varžybos;

5. 2015 m. numatomas biudžetas ir išlaidos;

6. 2015 m. reitingo sistemos tvirtinimas;

7. Varžybų saugos taisyklių tvirtinimas;

8. Varžybų organizatorių taisyklių tvirtinimas, starto mokesčiai;

9. Užsienio sportininkų atstovavimas LR;

10. Lietuvos rinktinės sąrašų tvirtinimas;

11. LTF darbų pasiskirstymas;

12. Kiti klausimai.

 

     1. Konferenciją atidaro viceprezidentas Dainius Kopūstas

Informuojama, kad visuotiniam susirinkimui reikalingas kvorumas, dalyvauja 11 federacijos VK narių.  Kvorumas yra, susirinkimo sprendimai yra teisėti.

 

     2. Dainius Kopūstas pristato konferencijos darbotvarkę:

SIŪLOMA:  darbotvarkę tvirtinti bendru sutarimu.

NUTARTA: tvirtinti visuotinio narių susirinkimo darbotvarkę bendru sutarimu.

 

     3. Konferencijos pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.

SIŪLOMA: patvirtinti Dainių Kopūstą konferencijos pirmininku bendru sutarimu.

NUTARTA: bendru sutarimu patvirtinti Dainių Kopūstą konferencijos susirinkimo pirmininku.

 

SIŪLOMA: patvirtinti Solveigą Zaprudskają konferencijos sekretore bendru sutarimu.

NUTARTA: bendru sutarimu patvirtinti Solveigą Zaprudskają konferencijos sekretore.

 

     4. Naujų narių (klubų) priėmimas

 

SIŪLOMA: aptarti ir patvirtinti naują 2015 m. naujų klubų priėmimo ir licencijavimo tvarką pagal LTF prezidento Dainiaus Kopūsto paruoštą projektą. Svarstyti pasiūlymus Kauno ir Anykščių plaukimo treneriams dėl triatlono sportininkų ruošimo.

Siūlymui vienbalsiai pritarta

NUTARTA: patvirtinti naują 2015 m. naujų klubų priėmimo ir licencijavimo tvarką pagal LTF prezidento Dainiaus Kopūsto paruoštą projektą. Pasiūlymui dėl Kauno ir Anykščių plaukimo treneriams dėl triatlono sportininkų ruošimo pritarta. Priimti „Vilniaus triatlono asociaciją“ į LTF ir suteikti LTF licenciją (2014 m. varžybų organizavimas).

 

      5. LTF sportininkų licencijavimo tvarkos tvirtinimas 2015

SIŪLOMA: aptarti ir patvirtinti naują LTF sportininkų licencijavimo tvarką.

Siūlymui vienbalsiai pritarta.

NUTARTA: patvirtinti naują LTF sportininkų licencijavimo tvarką.

 

       6. LTF varžybų kalendoriaus tvirtinimas 2015 sezonui

SIŪLOMA:  Suderinti ir patvirtinti LTF kalendorinių (reitinginių) ir užsienio varžybų  startus 2015 m. sezonui

Siūlymui vienbalsiai pritarta.

NUTARTA:  patvirtinti LTF kalendorinių  ir užsienio varžybų  startus 2015 m. sezonui.

 

     7. LTF biudžeto projektas 2015 m.

SIŪLOMA: Suderinti ir patvirtinti LTF prezidento Dainiaus Kopūsto pateiktą LTF 2015 m. biudžeto projektą.

Siūlymui vienbalsiai pritarta.

NUTARTA:  Patvirtinti LTF 2015 m. biudžeto projektą.

 

     8. LTF sportininkų reitingo sistemos tvirtinimas 2015 m.

SIŪLOMA: aptarti ir patvirtinti naują LTF sportininkų reitingo skaičiavimo tvarką.

Siūlymui vienbalsiai pritarta.

NUTARTA: patvirtinti naują LTF sportininkų reitingo skaičiavimo tvarką.

 

     9. Varžybų saugos taisyklių patvirtinimas 2015 m.

SIŪLOMA: Aptarti, suderinti ir patvirtinti varžybų saugos taisykles 2015m.

Diskutuota ir siūlymui vienbalsiai pritarta.

NUTARTA: patvirtinti varžybų saugos taisykles 2015m.

 

     10. Varžybų organizatorių bendros tvarkos taisyklių patvirtinimas 2015 m.

SIŪLOMA: Aptarti, suderinti ir patvirtinti varžybų organizatorių bendros tvarkos taisykles 2015m.

Diskutuota ir siūlymui vienbalsiai pritarta.

NUTARTA: patvirtinti varžybų organizatorių bendros tvarkos taisykles 2015m.

 

    11. Užsienio sportininkų atstovavimo Lietuvos triatlono rinktinei tvarkos tvirtinimas.

SIŪLOMA: aptarti ir patvirtinti užsienio sportininkų atstovavimo Lietuvos triatlono rinktinei tvarką (Alberto Cassilas Garsia – Ispanija)

Siūlymui vienbalsiai pritarta.

NUTARTA: patvirtinti užsienio sportininkų atstovavimo Lietuvos triatlono rinktinei tvarką (Alberto Cassilas Garsia – Ispanija).

 

     12. Lietuvos triatlono rinktinių sąrašų tvirtinimas 2015 m.

 SIŪLOMA:  Aptarti ir patvirtinti 2015 m. Lietuvos triatlono rinktinių sąrašą.

Siūlymui vienbalsiai pritarta.

NUTARTA:  Patvirtinti 2015 m. Lietuvos triatlono suaugusiųjų ir jaunimo rinktinių ir kandidatų sąrašą.

 

     13. 2015 m. LTF darbų pasiskirstymo tvirtinimas

SIŪLOMA: Aptarti, suderinti ir numatyti darbus bei pareigas tarp LTF narių 2015 m

Diskutuota ir siūlymui vienbalsiai pritarta.

NUTARTA: patvirtinti naują LTF narių pareigų  projektą 2015 m.

 

     14. Revizijos komisijos sudarymas ir tvirtinimas 2015 m.

SIŪLOMA: Siūloma sudaryti 2015 m. revizijos komisiją ir jos pirmininką. Kandidatai – Juozas Kieras (pirmininkas), Julius Kaleckas, Solveiga Zaprudskaja. Siūlymui vienbalsiai pritarta.

NUTARTA: patvirtinti naują 2015 m. LTF revizijos komisiją:

Juozas Kieras – pirmininkas (Vilnius)

Julius Kaleckas (Panevėžys)

Solveiga Zaprudskaja (Panevėžys)

 

Posėdžio pirmininkas                                                                       Dainius Kopūstas

 

Posėdžio sekretorius                                                                         Solveiga Zaprudskaja