S-Sporto kroso triatlonas 2019 m. Atviras Lietuvos kroso triatlono čempionatas

Nuostatai

S-Sporto kroso triatlonas

2019 m. Atviras Lietuvos kroso triatlono čempionatas

Organizatorius:

Sporto klubas „S-Sportas“, partneris – Lietuvos triatlono federacija

Direktorius – Vilius Aleliūnas, vilius@s-sportas.lt

Vyr. teisėjas – Vaidas Juodzevičius, +37060049519

Varžybų data ir vieta:

2019 m. gegužės 18 d. (šeštadienis). Varžybų centras – Balsio ežero paplūdimys, Žaliųjų ežerų g. 148.

Varžybų tikslai ir uždaviniai:

Populiarinti triatlono sportą Vilniuje ir Lietuvoje.

Išsiaiškinti stipriausius sportininkus.

Ruoštis 2019 metų triatlono sezonui.

Šis paveikslėlis neturi alt atributo; jo failo pavadinimas yra Screenshot-2019-04-10-at-13.56.48-1.png

Išankstinė registracija:

Būtina išankstinė registracija internetu – www.dbsportas.lt iki gegužės 15 d., nurodant vardą,pavardę, gimimo metus, grupę, atstovaujamą klubą/sporto mokyklą.

Starto mokestis:

Sportininkams, turintiems galiojančią LTF licenciją, taikoma 20% nuolaida. Sportininkams, neturintiems savo šalies licencijos, vienkartinė varžybų licencijos kaina – 3 EUR. Varžybų licenciją galima įsigyti varžybų dieną registruojantis.

Išankstinė registracija užskaitoma tik sumokėjus starto mokestį. Sumokėjus starto mokestį, starto mokestis negrąžinamas.

Šis paveikslėlis neturi alt atributo; jo failo pavadinimas yra Screenshot-2019-04-10-at-14.09.05-2-1024x348.png

Starto mokestis mokamas:

Per Payserą sistemą išankstinės registracijos metu arba į sporto klubo S-Sportas sąskaitą:

Sporto klubas S-Sportas

A/S LT777300010142244417

A/B Swedbank

Šis paveikslėlis neturi alt atributo; jo failo pavadinimas yra Screenshot-2019-04-10-at-13.57.26-1.png

Programa:

Gegužės 17 d., Penktadienis

12:00 – 19:00 – Numerių atsiėmimas S-Sporto parduotuvėje Ateities g. 33, Vilnius

19:00 – 19:30 – Breafingas, Ateities g. 33, Vilnius

Gegužės 18 d., Šeštadienis

9:00 – 10:00 – Dalyvių registracija varžybų vietoje

10:00 – Varžybų atidarymas

10:15 – Duatlono startas

11:15 – I distancijos startas

12:30 – II distancijos startas

14:00 – Apdovanojimai

*Pastaba – dalyviai į tranzito zoną įleidžiami 30 min prieš pasirinktos rungties startą.

Apdovanojimas:

Varžybų nugalėtojai ir prizininkai atskirose amžiaus grupėse apdovanojami diplomais, medaliais bei rėmėjų įsteigtais prizais.

Varžybų taisyklės:

 • Varžybos vykdomos pagal ITU taisykles;
 • Dviračių rungtis įveikinėjama su kalnų ar panašios konstrukcijos dviračiais;
 • Privalomas dėvėti šalmas, tinkantis sportininkui.
 • Galima važiuoti grupėje tik vienos lyties sportininkams/ėms.
 • Pavytas sportininkas turi sudaryti sąlygas jį aplenkti;
 • Sportininkams išorinė pagalba (gėrimų padavimas, lydėjimas ir pan.) negalima. Už pažeidimą – bauda 10 sek., pakartotinas pažeidimas – diskvalifikacija;
 • Nulipimo arba užlipimo linijos kirtimas, šalmo atsisegimas anksčiau laiko, sporto inventoriaus nesudėjimas į organizatorių paruoštą dėžę-bauda 10s.
 • Dalyviai kirtę varžybų trasą, pilnai neįveikę distancijos – diskvalifikuojami;
 • Elito grupėje gali startuoti visi vyresni nei 18 metų amžiaus, tačiau praranda teisę į savo amžiaus grupės apdovanojimą;
 • Negalima dėvėti kompresinių kojinių. Blauzdinės-leidžiamos.

Saugumo užtikrinimas ir dalyvių atsakomybė:

Dalyvis registruodamasis į varžybas patvirtina, kad perskaitė šiuos nuostatus, supranta juos, besąlygiškai pritaria jų turiniui ir pasižada juos vykdyti.

 • Nepilnamečiai (iki 18m. amžiaus) dalyviai atsiimdami starto paketą privalo pateikti tėvų, ar globėjų raštišką sutikimą dėl dalyvavimo varžybose. Sutikimo šablonas.
 • Dalyvis patvirtina, kad yra pakankamai treniruotas (moka plaukti bei važiuoti dviračiu ir žino važiavimo dviračiu eismo taisykles), yra sveikas, ir nėra argumen-tuotų kvalifikuotų medicinos specialistų draudimų draudžiančių jam įveikti pasirinktą distanciją šiose varžybose. Dalyvis atsisako nuo bet kokių pretenzijų organizatoriams, susijusiomis su jo sveikatos ar gyvybės klausimais.
 • Dalyvis patvirtina, kad žino, jog varžybų trasa gali kirstis su keliais, kuriuose vyks-ta automobilių ir kitokių transporto priemonių eismas bei laikytis kelių eismo taisyklių.
 • Dalyvis pasižada, kad varžybų metu jo elgesys nesukels pavojaus kitų dalyvių ir organizatorių bei trečios šalies (varžybų žiūrovų ir kitų asmenų) gyvybei, sveikatai ir nuosavybei bei gamtinei aplinkai.
 • Dalyvis prisiima pilną atsakomybę dėl galimų lenktynių incidentų (įskaitant, bet neapsiribojant, griūtis, traumas, susidūrimus su žiūrovais, gyvūnais, stovinčiomis ar judančiomis transporto priemonėmis, kitais kelio įrengimais (statiniais) ar tra-soje esančiais objektais) bei galimų sveikatos sutrikimų tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su dalyvavimu varžybose.
 • Dalyviams privalomi šalmai.
 • Dalyviai privalo įveikti pilną pažymėtą trasą pagal pasirinktą distanciją.
 • Dalyviams, pažeidusiems šias aukščiau paminėtas sąlygas, atsižvelgiant į nusižengimo pobūdį, gali būti skirtos šios drausminės priemonės: įspėjimas, diskvalifikacija vienam etapui, diskvalifikacija sezonui, diskvalifikacija visam laikui.
 • Dalyvis atsako už tvarkingai paruoštą dviratį varžyboms.

Kontaktai:

Sporto klubas S-Sportas

Vilius Aleliūnas, +37062024554, vilius@s-sportas

www.s-sportas.lt, www.facebook.lt/ssportas

Varžybų organizatoriai pasilieka teisę, reikalui esant, keisti varžybų nuostatus.