Komitetai

Iki 2021.01.31 priimamos LTF narių deleguotų atstovų kandidatūros prisijungti prie komitetų veiklos. Kandidatūras prašome siųsti el.paštu: info@triatlonas.lt . Laisvos formos laiške turėtų atsispindėti kandidato motyvacija ir paaiškinimas kodėl siekiama prisijungti prie TK, AMK ar SPK veiklos. Laiške prašome nurodyti ir kokio LTF nario esate deleguojamas.

Lietuvos triatlono federacijos kertinis veiklos variklis – ekspertų komitetai. Komitetų komandos pagal patvirtintus kompetencijų aprašus, kartu su LTF administracija rūpinasi svarbiausiais Lietuvos triatlono sporto klausimais, ieško sprendimo būdų.

TECHNINIS KOMITETAS

TK kompetencijų aprašas

AUKŠTO SPORTINIO MEISTRIŠKUMO KOMITETAS

AMK kompetencijų aprašas

SPORTO PLĖTROS KOMITETAS

SPK kompetencijų aprašas

Komitetų pirmininkai renkami LTF visuotinės narių konferencijos metu, komitetų nariams teikiant savo kandidatūras. Išrinkti pirmininkai automatiškai patenka ir į LTF Vykdomojo komiteto sudėtį.

LTF komitetų veikla yra vykdoma visuomeniniais pagrindais, tad pagrindinis ekspertų motyvatorius yra meilė triatlono sportui. Atitinkamų komitetų narių skiriamasis ženklas – kuprinės antsiuvai, kuriuos išduoda Lietuvos triatlono federacija, komitetų kandencijos pradžioje, išrinkus pirmininką.