LTF VK posėdžio 2017 12 12 protokolas

LTF VK posėdžio 2017 12 12 protokolo priedas Nr.:1