Klubų metinių mokesčių mokėjimo, licencijavimo ir įstojimo į LTF tvarka

Tvirtinu:

Lietuvos triatlono federacijos

Prezidentas Dainius Kopūstas

2019

 

KLUBŲ (ORGANIZACIJŲ) METINIŲ MOKESČIŲ MOKĖJIMO, LICENCIJAVIMO IR ĮSTOJIMO Į LTF TVARKA 2019 M.

Vadovaujantis Lietuvos triatlono federacijos (toliau LTF) konferencijos sprendimu (2018 11 27), Visi klubai iki einamųjų metų vasario mėn 20 d. turi sumokėti LTF nario mokestį – 100 EUR.

Klubas, norintis gauti LTF licenciją, ar ją pratęsti,  per praėjusius metus turi būti suorganizavęs bent vienas triatlono ar giminingų sporto šakų (akvatlono, duatlono, žiemos triatlono, kroso triatlono) varžybas (pageidautina LTF kalendoriaus). Klubo licencijos kaina – 100 Eur.

Klubai, norintys įstoti į LTF, turi sumokėti 100 EUR stojimo mokestį ir metinį klubo mokestį – 100 EUR. Mokesčiai privalo būti sumokami per 10 kalendorinių dienų nuo VK sprendimo priėmimo dėl klubo įstojimo.

Klubai, laiku nesumokėję LTF nario mokesčių, LTF VK sprendimu gali būti šalinami iš LTF, panaikinama jų licencija.

LTF klubai iki einamųjų metų vasario mėn. 20 d. pateikia LTF klubų narių sąrašus, rinktinių narių tvirtinimui, reitingo organizavimui, licencijų gamybai.