Atranka į Lietuvos triatlono rinktines

 

Dėl patekimo į Lietuvos nacionalinę triatlono rinktinę

sportininkų pareigos ir normatyvai.

Patekimas į Lietuvos nacionalinę triatlono rinktinę.

Sportininkas, norintis būti įtrauktas į nacionalinės Lietuvos triatlono rinktinės sąrašus ir norintis turėti galimybę atstovauti Lietuvą tarptautiniuose triatlono renginiuose ir stovyklose Lietuvos triatlono federacijos finansavimu (pagal turimas lėšas), privalo:

 1. Turėti galiojančią Lietuvos triatlono federacijos licenciją;
 2. Būti įvykdęs federacijos patvirtintus sportinius normatyvus;
 3. Iki kiekvienų metų balandžio 1 d. ir lapkričio 1 d. pristatyti Lietuvos nacionalinės triatlono rinktinės vyr. treneriui medicininio patikrinimo rezultatus, kuriuose įrašyta: VO2 max (ml/kg/min), PV(l/min), Rl. AS(W), ūgis, svoris, krūtinės apimtis, batų dydis, rūbų dydis;
 4. Pateikti Lietuvos nacionalinės triatlono rinktinės vyr. treneriui savo sportinių testų rezultatus: plaukimas 400 m, 750 m; bėgimas 800 m, 2500 m, 5000 m; taip pat krūvio apimtis kilometrais ir valandomis (nuplaukta, nubėgta, nuvažiuota dviračiu, B.F.P.). Duomenis pateikti iki balandžio 1 d. ir iki lapkričio 1 d.
 5. Visas buvimo vietas, varžybas, stovyklas derinti su Lietuvos triatlono rinktinės vyr. treneriu.

Lietuvos nacionalinės triatlono rinktinės narių normatyvai:

Amžiaus grupė Distancija Berniukų/Vyrų normatyvas Mergaičių/Moterų normatyvas
Youth (Jaunučiai) 2000 m. – 2002 m. (15-17 m.) 400 m – 10 km – 2,5 m 31:00 min. 33:00 min.
Junior (Jauniai) 1998 m. – 1999 m. (18-19 m.) 750 m – 20 km – 5 km 1:04 val. 1:10 val.
U23 1500m – 40 km – 10 km 2:05 val. 2:10 val.
Elitas 1500m – 40 km – 10 km 2:05 val. 2:10 val.
Sprintas 750 m – 20 km – 5 km 0:59 val. 1:07 val.
Duatlonas 5 km – 20 km – 2,5 km 0:59 val. 1:08 val.
Kroso duatlonas 6 km – 15 km – 3 km 1:00 val. 1:10 val.
Ilgo nuotolio triatlonas 1,9 km – 90 km – 21 km 4:15 val. 4:50 val.

Pagrindinė atranka: 1-a vieta tarp Lietuvos atstovų (-ių) ir laikas.

Lietuvos nacionalinės triatlono rinktinės narių teisės:

 1. Atstovauti savo šalį tarptautinėse triatlono varžybose;
 2. Naudoti varžybose Lietuvos nacionalinės triatlono rinktinės aprangą ir atributiką;
 3. Gauti Lietuvos triatlono federacijos finansavimą varžyboms ir treniruotėms (vykdomojo komiteto sprendimu);
 4. Turėti asmeninį rėmėją, tačiau draudžiama jį be Lietuvos triatlono federacijos žinios savavališkai reklamuoti per atstovaujamas varžybas;
 5. Išsakyti savo nuomonę dėl rinktinės pasiruošimo.

Lietuvos nacionalinės trialtono rinktinės narių pareigos:

 1. Laiku atvykti į Lietuvos nacionalinės triatlono rinktinės treniruočių stovyklas ir varžybas. Neturint galimybės atvykti laiku apie pakeitimus pranešti rinktinės vyr. treneriui ne vėliau kaip prieš 2 sav.;
 2. Visose tarptautinėse varžybose turėti ir dėvėti Lietuvos nacionalinės triatlono rinktinės aprangą;
 3. Gerbti ir saugoti Lietuvos nacionalinės triatlono rinktinės aprangą ir atributiką, nenaudoti ne varžybų tikslais;
 4. Vykdyti rinktinės vyr. trenerio nurodymus;
 5. Laikytis pasaulinės antidopingo agentūros (WADA) ir kitų įgaliotų antidopingo agentūrų taisyklių;
 6. Visų varžybų metu laikytis garbingo elgesio taisyklių;
 7. Visi rinktinės atstovai, nesilaikantys šių taisyklių gali būti šalinami iš rinktinės vyr. trenerio teikimu, vykdomojo komiteto sprendimu.