2019 m. LTF kalendoriaus varžybų organizatorių bendrosios taisyklės

Tvirtinu:

Lietuvos triatlono federacijos

Prezidentas Dainius Kopūstas

2019 01 24

2019 m. LTF kalendoriaus varžybų organizatorių bendrosios taisyklės

 1. 2019 m. LTF kalendoriaus varžybų organizatorių bendrosios taisyklės turi būti taikomos Lietuvos Triatlono Federacijos kalendoriaus vykdomose varžybose;
 2. Varžybų nuostatai turi būti paruošti, suderinti su LTF VK ir išsiųsti adresu: info@triatlonas.lt prieš 45 dienas iki varžybų datos;
 3. Jei numatomas tarptautinis startas, nuostatai turi būti parengti ir anglų kalba;
 4. Visose Lietuvoje vykdomose triatlono varžybose, Lietuvos ir užsienio sportininkai gali startuoti tik su galiojančiomis savo šalies licencijomis. Jei jos neturi arba negali pateikti organizatoriams, turi būti įsigijama vienkartinė varžybų licencija. Licencijos kaina 3 EUR. Ši suma skiriama Lietuvos Triatlono Federacijos veiklai;

4.1 Sportininkams, turintiems galiojančią LTF licenciją, LTF kalendoriaus varžybose taikoma 20% nuolaida starto mokesčiui.

 1. Starto mokestį nustato patys organizatoriai.
 2. Kadangi visos LTF kalendoriaus varžybos turi būti vykdomos pagal ITU taisykles, jose teisėjauti turi mažiausiai vienas ITU ir mažiausiai du nacionalinės kategorijos atestuoti varžybų teisėjai (šie teisėjai negali būti varžybų organizatoriai). Teisėjų darbo dienos kaina: ITU teisėjo – 40 eur, nacionalinės kategorijos teisėjo – 30 eur (apmoka organizatorius). Pastaba: Baseino akvatlono varžyboms galima skirti vieną ITU atestuotą teisėją ir du nacionalinės kategorijos teisėjus.
 3. Varžybų rezultatai (pagal ITU reikalavimus) varžybų dieną turi būti išsiųsti adresu: info@triatlonas.lt.
 4. Varžybos turi būti organizuojamos ir vykdomos laikantis LTF VK patvirtintų varžybų saugos taisyklių (žr. 1 priedas);
 5. Varžybų organizatoriai LTF kalendoriaus varžybose privalo naudoti LTF patvirtintas amžiaus grupes ir jų pavadinimus (žr. 1 lentelę).
 6. Varžybos turi būti organizuojamos amžiaus grupėms pagal 2 lentelėje pateiktas rekomenduojamas distancijas;
 7. Varžybų vyr. teisėją skiria LTF.
 8. Varžybų vyr. teisėjas turi užpildyti varžybų ataskaitą (žr. Priedas nr. 2), kurią pasirašo 1 ITU kategoriją turintis teisėjas, 2 nacionalinės kategorijos teisėjai ir varžybų organizatorius. Ataskaita pateikiama raštu per 14 kalendorinių dienų nuo varžybų pabaigos.
 9. LTF įsipareigoja paruošti diplomus ir medalius varžybų nugalėtojams ir prizininkams. Organizatorius turi teisę, suderinus su LTF, diplomus ir medalius paruošti pats.
 10. Lietuvos čempionato apdovanojimus prizininkams teikti taip: užsienio piliečiams teikti tik daiktinius prizus, jei prizinę vietą užėmė užsienio pilietis, Lietuvos piliečiams įteikti medalius ir diplomus.
 11. Sportininkai nedalyvavę apdovanojimų ceremonijoje, be pateisinamos priežasties, praranda teisę į apdovanojimą ir netenka iškovotos vietos.

 

1 lentelė. Amžiaus grupės ir jų pavadinimai

 

Sportininko gimimo metai Amžiaus grupės pavadinimas Moterų grupė Vyrų grupė
2010 ir jaunesni A AW AM
2008 – 2009 m. B BW BM
2006 – 2007 m. C CW CM
2004 – 2005 m. D DW DM
2002 – 2003 m. I IW IM
2000 – 2001 m. J JW JM
1980 – 1999 m. E EW EM
1970 – 1979 m. V1 V1W V1M
1960 – 1969 m. V2 V2W V2M
1950 – 1959 m. V3 V3W V3M
1949 ir vyresni V4 V4W V4M

 

2 lentelė. Lietuvos Triatlono Federacijos rekomenduojamos distancijos atskiroms amžiaus grupėms.

 

Lytis Rungtis Distancijos (kilometrais) Amžiaus grupės

(gimimo metai)

1 2 3 4 5 6
Vyrai ir moterys AKVATLONAS

(plaukimas + bėgimas)

0,1+0,5 2010 ir jaunesni 2008-2009
0,2+1 2006-2007
0.4+2 2004-2005 2002-2003
0.8+4 1959 ir vyresni 2000-2001 2000-2001
1+5 1980-1999 1970-1979 1960-1969
DUATLONAS

(bėgimas + dviratis + bėgimas)

2.5+1+2.5 1959 ir vyresni 2002-2003 2000-2001
5+2+5 1980-1999 1970-1979 1960-1969
1+5+0.5 2004-2005 2006-2007
2+10+1.25 1959 ir vyresni 2002-2003 2000-2001
5+20+2.5 1980-1999 1970-1979 1960-1969
10+40+5 1980-1999 1970-1979 1960-1969
20+80+10 1980-1999 1970-1979 1960-1969
ŽIEMOS TRIATLONAS (bėgimas + dviratis + slidės) 1+5+0.5 2010 ir jaunesni 2006-2007 2008-2009
2.5+10+2.5 2004-2005 2002-2003 2000-2001
4+9+5 1959 ir vyresni
7+12+10 1980-1999 1970-1979 1960-1969
TRIATLONAS

(plaukimas + dviratis + bėgimas)

0.2 + 5 + 1 2008-2009 2010 ir jaunesni 2006-2007
0.4 + 10 + 2.5 2004-2005 2002-2003* 2000-2001*
0.75 + 20 + 5 1959 ir vyresni 2002-2003 2000-2001

* Lietuvos sprinto čempionatui.

Elitas — 1980 – 1999 m. gimę sportininkai.

 

Pastaba.

 1. Distancijos parinktos pagal ITU (Tarptautinės Triatlono Sąjungos) reikalavimus.
 2. Leistina maksimali paklaida varžybose:

bėgimo rungtyje +/- 100 m, dviračių rungtyje +/- 5 %, plaukime paklaidos būti negali. Šios paklaidos negalioja kroso varžybose.

Priedai:

 1. Triatlono sporto šakos varžybų saugumo taisyklės;
 2. Varžybų ataskaita.

1 PRIEDAS

TRIATLONO SPORTO ŠAKOS VARŽYBŲ SAUGUMO TAISYKLĖS

Šios taisyklės taikomos, vykdant Lietuvos Triatlono Federacijos metų kalendoriaus triatlono ir giminingų sporto šakų (akvatlono, duatlono, kroso triatlono, ilgo nuotolio triatlono ir žiemos triatlono) varžybas. Jos rekomenduojamos visoms kitoms triatlono ir giminingų sporto šakų varžyboms Lietuvoje. Sportininkai, dalyvaujantys varžybose, turi pateikti organizatoriams medicininę pažymą, leidžiančią dalyvauti varžybose arba, registruojantis, pilnamečiai sportininkai, jų tėvai, globėjai arba treneris parašu turi patvirtinti, kad sportininkas yra sveikas ir pats atsako už savo sveikatą varžybų metu ir po finišo.

Prie varžybų trasos turi būti skelbimai, informuojantys žiūrovus, gyventojus ir poilsiautojus apie renginį.

Varžybų starto vietoje turi būti stendas, ant kurio iškabinama trasos schema, vandens ir oro temperatūros rodikliai. Varžybų trasoje prie kiekvieno posūkio turi būti teisėjas (arba savanoris), kuris nukreipia sportininkus varžybų trasoje, informuoja vyr. teisėją apie taisyklių pažeidimus ir kitus incidentus.

Varžybų metu sportininkams negalima naudotis ausinėmis ar kita aparatūra,  kuri gali trukdyti išgirsti dalyvių, teisėjų ar reguliuotojų įspėjimus ar nurodymus.

Atskiroms varžyboms varžybų organizatoriai turi nurodyti apie galimybę techninei pagalbai iš šalies (dviračio rato keitimui ir t.t.).

Sportininko apranga. Sportininkas, dalyvaujantis Lietuvos triatlono kalendoriaus varžybose, privalo įvykdyti šiuos varžybų aprangos reikalavimus:

 • vyrai dviračio ir bėgimo rungtyse privalo dėvėti viršutinę aprangos dalį (dengiančią krūtinę);
 • varžybose dalyvauti galima dėvint aprangą tik su savo pavarde;
 • Lietuvos sportininkai negali dalyvauti vilkint aprangą su kitos valstybės kodiniu ženklu;
 • varžybų metu metu draudžiama dėvėti kompresines ir blauzdines kojines.

Organizatorių specialusis transportas – tai krovininis transportas eismo ženklų ir apsauginių tvorelių pervežimui, automobilis arba motociklas, dviračių rungties lyderių lydėjimui, motociklas arba motoroleris dviračių rungties kontrolei, motoroleris arba dviratis – bėgimo rungties sportininkų lydėjimui. Specialaus transporto automobilis turi būti su signaliniu žibintu. Motociklo, dviračio ar motorolerio vairuotojas privalo dėvėti signalines liemenes su užrašu: TEISĖJAS.

Trasą saugantys ir trasos kryptis nurodantys teisėjai ar savanoriai privalo dėvėti signalinę liemenę su užrašu: TEISĖJAS.

Plaukimo rungtis gali būti vykdoma baseine arba atvirame vandenyje. Vykdant plaukimo rungtį, privalomi du gelbėtojai: baseine – ant kranto, atvirame vandenyje – gelbėtojų valtyje. Gelbėtojai privalo dėvėti gelbėjimo liemenes ir turėti mažiausiai du gelbėjimo ratus. Vykdant plaukimo rungtį baseine turi budėti medicinos darbuotojas, o atvirame vandenyje – starto vietoje privalomas greitosios medicinos pagalbos ekipažas.

Plaukimo trasa turi būti pažymėta gerai matomais ženklais virš vandens (bujais).

Atvirame vandenyje organizatorius turi paruošti plaukimo kepurėles su starto numeriais, o sportininkai privalo jas dėvėti.

Vykdant plaukimo rungtį atvirame vandenyje, varžybų organizatoriams patariama samdyti mažiausiai 2 profesionalius gelbėtojus – narus. Gelbėtojų – narų skaičius priklauso nuo plaukimo distancijos ilgio ir gali būti didinamas varžybų organizatoriaus nuožiūra. Atvirame vandenyje būtinos dvi valtys (kanojos, irklentės) su varžybų tesėju – gelbėtoju.

Dviračių rungtis. Vykdant dviračių rungtį, dviračių trasa turi būti pilnai arba dalinai užtverta.

Užtvėrimas vykdomas naudojant kelio ženklus, apsaugines tvoreles ir signalines juostas. Eismo saugumą privalo prižiūrėti policijos pareigūnai arba organizatorių samdyti kompetentingi asmenys.

Esant daliniam užtvėrimui, leidžiamas visuomeninis eismas, kuris reguliuojamas organizatorių arba policijos pagalba. Varžybų dalyviai turi būti informuoti apie galimą eismą.

Dviračių rungtyje sportininkai gali važiuoti tik su dviratininko šalmu (tinkamai ir tvirtai užsegtu) ir tvarkingu dviračiu. Stabdžiai yra tikrinami prieš startą tranzitinėje zonoje, statant dviračius ant stovų.

Starto vietoje privalomas greitosios medicinos pagalbos ekipažas.

Esant pilnam trasos užtvėrimui, varžybų trasoje gali važinėti tik varžybų teisėjai arba organizatorių specialusis transportas. Lyderius gali lydėti motociklas su teisėju. Atstumas – mažiausiai 30 m.

Varžybų metu negalima daryti apšilimo varžybų trasoje vėliau startuosiantiems sportininkams.

Dviračių trasoje esančios kliūtys (duobės ir pan.) turi būti pažymėti signaliniais dažais arba kūgiais.

Bėgimo rungtis. Bėgimo trasa turi būti pilnai arba dalinai užtverta, apie tai prieš startą informuojant sportininkus. Užtvėrimas vykdomas naudojant kelio ženklus, apsaugines tvoreles ir signalines juostas. Eismo saugumą privalo prižiūrėti policijos pareigūnai arba organizatorių samdyti kompetentingi asmenys.

Bėgimo rungtyje galimas lyderių lydėjimas dviračiu. T.y. dviračiu važiuoja teisėjas ir perspėja kitus asmenis apie artėjančius lyderius. Atstumas tarp lydinčiojo ir lyderio – mažiausiai 15 m.

Starto vietoje privalomas greitosios medicinos pagalbos ekipažas.

Varžybų metu negalima daryti apšilimo varžybų trasoje vėliau startuosiantiems sportininkams.

Lietuvos Triatlono Federacija rekomenduoja varžybų organizatoriams drausti varžybas organizatorių civilinės atsakomybės draudimu.

2 PRIEDAS

 

VARŽYBŲ ATASKAITA

 

Varžybų pavadinimas, vieta, data:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Varžybų organizatorius:………………………………………………………………………………………………………….

Organizatorių partneriai: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Teisėjai:

Vyr. teisėjas…………………………………………………………………………………………………………………………..

Teisėjai…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Įvykdyta (+)/ Neįvykdyta (-) Pastabos ir komentarai
Varžybų nuostatų paskelbimas Paskelbimo data: Nuostatai anglų kalba (+/-)
Ar atitinka nuostatai LTF rekomenduotas distancijas?
Išankstinė registracija

 

Varžybų licencijos Išduota vienkartinių licencijų ……
Varžybų vietoje skelbimų iškabinimas: informacija apie varžybas
Varžybų trasos schema

 

Trasos žymėjimas

 

Tranzitinės zonos aptvėrimas
Greitoji med. Pagalba

 

Sportininkų maitinimas

 

Ar visoms amžiaus grupėms paruošti medaliai ir diplomai?
Teisėjų skaičius varžybų trasoje
Sportininkų skaičius
Žiūrovų skaičius
Komentatorius – pranešėjas
Lyderio lydėjimas dviračio rungtyje
Lyderio lydėjimas bėgimo rungtyje
Gelbėtojai vandenyje

 

Vandens temperatūra
Oro temperatūra
Varžybų rezultatų paskelbimas, data

(Pildo vyr teisėjas ir LTF administratorė)

Vyr. teisėjui……………..

LTF…………………

Baudos zona

 

Ratų keitimo zona

 

Slidžių inventoriaus keitimo zona (tik žiemos triatlonui)
Kita:

 

Pastaba. Galimi kiti ataskaitos įrašai ir pastabos.

Ataskaitą užpildė:

Varžybų vyr. teisėjas:                      ………………………………………………………………………………………

(vardas, pavardė, parašas)

LTF skirti ITU atestuotas teisėjas:          ……………………………………………………………………………….

(vardas, pavardė, parašas)

LTF skirti nacionalinės kategorijos teisėjai …………………………………………………………………………..

(vardas, pavardė, parašas)

………………………………………………………………………………..

(vardas, pavardė, parašas)

Varžybų organizatorius:                               …………………………………………………………………………………

(vardas, pavardė, parašas)