2019 m. LTF varžybų kalendorius.

2018-12-04 0
Pastabos: 1. Varžybų organizatoriai pateikia LTF nuostatus suderinimui min. 60 d. iki varžybų datos; 2. Varžybos turi būti organizuotos pagal LTF varžybų organizatorių taisykles ir prisilaikant ITU reikalavimų; 2.1 Varžybų metu gali būti organizuojami kiti startai su supaprastintais reikalavimais.